קהילות הפיוט ברחבי הארץ

עוד באתר

הצטרפו אלינו

ארגון קהילות שרות

הארגון הוקם בשנת ה'תשס"ב (2002) מתוך תחושת שליחות ושאיפה להביא אל רשות הרבים הישראלית את אוצרותיו החבויים של עולם הפיוט ולהשמיע קולם בתוך ההוויה התרבותית הישראלית. הארגון הנו שותף מוביל ביצירת העניין בפיוט העברי בעת האחרונה. הארגון שמח על הצטרפותם של קהלים חדשים מקרב הישראלים לאהבת הפיוט ולהיכרות עִמו.