הקהילות השרות – קבוצות לימוד של פיוט ברחבי הארץ – מהוות את חוד החנית של פועלנו והן מקיימות מפגשים שבועיים במשך השנה. בכל מפגש נלמדים פיוטים חדשים מפי פייטן או פייטנית. הפייטנים הנם מומחים – כל אחת ואחד מהם – בפיוטים של עדה מסוימת או אזור גיאוגרפי מסוים. הם מדייקים בהגייה של הפיוט, במנגינה ובגוני העיטורים המוזיקליים – הכול על פי התרבות והעדה הרלוונטיות.

קהילות שרות מעניקה לכם תוכנית הרצאות עשירה וניתן להזמין הרצאה בנושאי מקורות הפיוט, הפיוט בעדות השונות, מקומו בתרבות היהודית בגולה, התפתחותו והשפעות הארצות הסובבות אותו, פייטנים ידועים, ועוד.. בנוסף לקהילות האזוריות, מציע הארגון סדנאות וסמינרים לקבוצות חברים ולמוסדות לימוד, מעביר חוגים בבתי-ספר ומנהל מקהלת פיוט מקצועית המופיעה ברחבי הארץ.
office@kehilotsharot.org.il

יוסי – 054-6650185