יצירת קשר עם הקהילה:

מתי נפגשים? רביעי בשעה 20:00
איפה? בחדר הסמינריון המחלקתי, בניין 72, אוניברסיטת בן גוריון
לפרטים והרשמה: אורטל קמר 054-7578000  / שהם אלכסנדר דהן 054-6421888

מהווי הקהילות